Trygghet

Ju mer jag lär mig om kroppen, desto mer förstår jag att […]

The little boy logo

Rolfing Institutet har en logga som föreställer en liten pojke som visas […]

Att släppa taget

Det inledande steget på min Rolfing-resa är nu över; grundutbildningen är gjord […]

Lyssna på kroppen

Jag har hört mig själv säga, på många yogaklasser, att yoga är […]

Din vikt

….är av vikt. Och då menar jag inte vad du väger (den […]