Kärlek och kunskap

Mycket händer i världen och i Sverige just nu som jag har svårt att förstå. Mitt eget land röstar fram och stödjer ett […]