Enjoy the ride

Hur mycket av vår vakna tid och hur mycket av vår energi […]