Rolfing® Structural Integration

Vad är Rolfing?

Rolfing® Structural Integration är en holistisk och processorienterad metod för hälsa och välmående. Metoden skapades av Ida Rolf (doktor i biokemi) i USA på 1930-talet. Hon intressera sig för hur man kunde använda sig av bindvävens elastiska egenskaper vid medicinsk vård av kroppsliga problem. Hon ansåg att gravitation verkar som en helande kraft.

Så det man gör med Rolfingsessionerna är att arbeta med kroppens bindväv mha manipulation (massage- och trycktekniker), rörelse och utbildning för att just få gravitationen att strömma genom kroppen på ett sådant sätt att den gör nytta för kroppen, istället för att vara något som vi jobbar emot.

Skador, långvarig stress, trauman påverkar bindväven, förkortar den och gör den stelare, tjockare och mindre elastisk. Även pålagda rörelsemönster som många timmar framför en dator påverkar bindväven.

Tänk dig den mänskliga kroppen som en vattenballong formad som de ballongdjur vissa clowner gör på födelsedagskalas. När bindväven påverkas är det som om vår vattenballong blir ihopklämd med tjocka lager tejp. Att bli Rolfad är att få hjälp att ta bort sin tejp så att kroppen kan återfå sin naturliga inre volym och fria rörelse igen. Detta tack vare egenskaper hos vår bindväv i gravitation!

Rolfingsessioner
Före och efter 10 sessioner med Rolfing.

Vanliga frågor

Hur går en rolfingbehandling till?

Varje behandling börjar med en kroppsanalys som görs i underkläderna, både stillastående och i gång. Detta för att se vad som har hänt sen sist men också för att få ledtrådar inför den stundande behandlingen. Sen fortsätter behandlingen på en massagebänk. Där använder jag mina händer för att hitta de platser där din kropp har fastnat eller stelnat, lossar lager för lager, för att hjälpa dig till större frihet och elasticitet i kroppens bindväv. Du som klient kommer ombedes att själv ibland vara aktiv med rörelser men även med medvetenhet i kroppen. En sista del görs också sittande eller stående, för att integrera förändringarna i kroppen när den är aktiv i gravitation. Här övar man också på att införliva de nya kroppsmöjligheterna i funktionella rörelser, sånt du gör till vardags, som att sitta, stå eller gå.

Varför gör man 10 behandlingar?

En grundserie i Rolfing består av tio olika behandlingar som alla syftar till att få kroppen mer i balans i gravitation. Varje behandling har ett särskilt fokus och bygger på den tidigare såväl skapar förutsättningar till den nästkommande behandling. Alla sessioner syftar till att få bättre differentiering (att alla delar fungerar bättre i sig själva) och bättre integration (att helheten fungerar bättre). Se det som att skala en lök, få hjälp att skala bort ett lager i taget av onödiga spänningar.

Under de tre första mötena arbetar vi vanligtvis med ytliga strukturer, men även djupare kroppsliga strukturer påverkas.

De följande tre behandlingarna jobbar djupare i kroppen och ägnas bland annat åt det sätt på vilket bäckenet bär och håller upp kroppen samt spänningar på framsidan av ryggraden.

Den sjunde behandlingen tillägnas huvudet, nacken och halsen, och under de tre sista sessionerna arbetar vi med de delar av din kropp som behöver fortsatt hjälp att hitta kontakt och rörelse. Man brukar säga att de första sju sessionerna har ett större fokus på differentiering medan de tre sista har ett överslag på integration.

Efter de tio behandlingarna väljer många klienter att komma tillbaka för att få ytterligare behandling. Rolfing kan vara något som är med dig vid specifika behov eller som ett kontinuerligt verktyg för utforskande av frihet i kroppen. Rolfing är ett underbart redskap att ha med sig i åldrandet!

Kan jag fortsätta bortom 10 sessioner?

Du kan absolut fortsätta med Rolfing efter du gjort dina initiala 10 sessioner! Alla sessioner syftar till en helhet i sig själva, extra mycket så efter din grundserie. Oavsett om du kommer tillbaka för en strö-session eller om du vill göra en längre serie så ska du känna dig hel efter varje session. Vissa väljer att göra Rolfing med en viss regelbundenhet, tex en gång i månaden, för att hålla sig själva i förändring och utveckling, andra kommer när de känner att något inte stämmer. Vissa använder det som en ”incheckning” inför tex terminstart, för att kolla hälsostatus och påminna sig själv om att vara med och i kroppen, och inte bara vara i huvudet.

Personligen hoppas jag ha Rolfing med mig resten av livet. Jag tror att min kropps förändring och åldrande kan bli mycket mer behagligt och nyfiket om jag får denna hjälp regelbundet.

Hur tätt ska man göra behandlingarna?

Ju tätare desto bättre men allt är individuellt. Tanken är att ses tätt nog för att hålla dig i process och göda kroppen med nyttig information för förändring men inte tätt nog så att det känns stressat eller pressat. Kan du komma en gång i veckan är det fantastiskt! Varannan vecka fungerar också riktigt bra. Dock bör det helst inte gå mer än tre veckor mellan gångerna, då blir det väl glest och tanken av att bygga vidare på något blir inte så tydlig.

Vad har jag på mig?

Vanligtvis har du dina underkläder på dig, så välj sådana som är mjuka och följbara. För män är det bra att undvika boxershorts. Under själva behandlingen så ligger du under en filt och visar bara de delar av kroppen som är under behandling just då. Att jobba direkt mot huden istället för att jobba genom tyg har stora fördelar! Saknar du lämpliga underkläder så kan också en typisk bikini eller badbyxa fungera bra.

Vad är bindväv?

Bindväv eller fascia är en stark men elastisk vävnad som du hittar överallt i kroppen; både runt dina muskler, muskelbuntar och muskelfibrer (kallas även myofascia) men det finns även varianter av denna vävnad som omger ditt skelett, dina nerver, blodkärl och organ. Vissa komponenter finns även i tex ditt blod och i dina ögon. Fascia är det som kopplar ihop och separerar det mesta i kroppen och det är denna vävnad som Rolfingen i första hand behandlar. Alla strukturer i din kropp är just där de är, och har den formen och de funktioner som de har, mycket tack vare den fascia som omger och genomtränger den.

Hur skiljer sig Rolfing från andra behandlingar som naprapati och massage?

Det Rolfingen erbjuder är en förståelse för kroppen som helhet, hur allting hänger ihop och fungerar ihop till skillnad från andra behandlingar där man ser till en kroppsdel i taget eller ett symptom i taget. Rolfing behandlar bindväven, ett sammanlänkande system som håller ihop hela din kropp, i en integrerande process. Du som klient kommer att vara delaktig i behandlingen med rörelser såväl som medvetenhet för att bryta invanda mönster gällande hållning och rörelse som kan ligga bakom tex smärta eller begränsad rörlighet. I varje session ingår rörelser för att öka medvetenheten om kroppen och hur du rör den i ditt vardagliga liv för att öka ditt välmående och din vitalitet.

Är Rolfing smärtsamt?

Många kopplar ihop Rolfing med bindvävsmassage vilket kan vara ganska så smärtsamt, men, Rolfing är något annat. I Rolfingens tidiga början fick den ett rykte om sig att vara smärtsam men Rolfingen har utvecklas avsevärt sedan dess. Exakt hur din upplevelse kommer bli beror på din kropp hur den mår och vad den har varit med om tidigare i form av skador och stress tex. Beröringen kan vara både mjuk och väldigt direkt så upplevelsen kan vara därefter, behaglig till intensiv. Men, den bör aldrig vara smärtsam som något du ska ”härda ut”. Rolfing fungerar bara om du är bekväm. Därför är det en ständig kommunikation mellan dig och din Rolfare så att du som klient alltid ska känna att det är du som har kontroll över intensitetsnivån eller trycket som appliceras.

Vad gör jag om jag är sjuk?

Ta aldrig en Rolfingbehandling när du är sjuk. Speciellt i dessa Covid-19-tider är det extra viktigt att ta sjukdomssymptom på allvar. Du vill inte stressa din kropp med en behandling om du också har en pågående infektion. Du vill heller inte smitta mig. Läs mer om hur du avbokningar nedan.

Hur avbokar jag en session?

Avbokning sker via mejl (asa.ahman@rolfingmedasa.se), sms eller samtal (+46 733 8282 77).
Avbokning mindre än 24 timmar innan bokad behandling debiteras du 50% av priset.
No show debiteras fullt pris.

Vad kostar en session?

En Rolfingsession kostar 1 350 kr, inklusive moms.

I media

Tidningen Hälsa: Rolfing: Så går behandlingen till
Paul del Valles pod om karriär och träning: Muskelfascia, Rolfing
Poden Yoga 360: Allt om fascia
Tidningen Yoga för dig: Yoga för löpare: nr 4 2015 och Bryt dina rörelsemönste: nr 4 2016
Nättidningen Allt om yoga: Yoga för löpare