Kärlek och kunskap

Mycket händer i världen och i Sverige just nu som jag har svårt att förstå. Mitt eget land röstar fram och stödjer ett parti jag inte sympatiserar med överhuvudtaget. Ute i världen dör det människor till följd av krig och terrordåd. Det är lätt att bara se kaos och smärta, det är lätt att ropa efter hämnd eller att vilja slå tillbaka eller spela samma fula spel som svar. Men våld är aldrig ett bra svar på våld. Mörker kan bara motas bort med hjälp av ljus.

Jag tror att det som händer här hemma och i världen sker pga två saker: rädsla och okunskap. Hur många åsikter cirkulerar inte på internet, förklädda som fakta, som bara gör missnöjda röster högre och mer hotfulla i tonen? Oskyldiga missförstånd om hur saker och ting verkligen är summerar snabbt ihop till en större felsyn på samhället eller samhällsgrupper. En felsyn som göder rädsla. Och ur rädsla växer mörkret. Separation. Vi och dem. Hot. Våld. Krig.

Jag tror att enda vägen ut ur mörkret sker via motsatsen till rädsla och okunskap: nämligen kärlek och kunskap. Läs på. Låt dig inte dras med i de snabba åsikterna. Faktakolla. Låt inte vaga kommentarer om ”dem”, ”invandrare” eller ”flyktingar”, eller uttryck som ”jag har hört att…” glida omärkta förbi. Ifrågasätt. ”Är det verkligen så att…?”, ”Stämmer det att…?”. Och, kolla upp själv. Bemöt okunskap med kunskap. Fakta. Då hejdar du rädslan. Och ger plats för något annat. Ur sanning och fakta kan vi hitta lösningar.

Jag fick själv nyss höra en kommentar i förbigående om hur ”invandrarna” hade rätt till fri tandvård vilket gjorde att personen i fråga fått vänta länge på en tandläkartid. Eftersom jag inte visste något om vilka rättigheter till vård flyktingarna (för det var så klart flyktingarna personen i fråga menade, inte invandrare) har så var jag själv tvungen att kolla upp fakta på nätet innan jag kunde bemöta kommentaren med ett svar. Nu vet jag att vuxna flyktingar i det aktuella området enbart har rätt till akut tand- och sjukvård.

Alla kan vi inte bli politiker men alla kan vi påverka. I det lilla. Börja med dig själv. Vad annat kan du förändra än dig själv? Hur kan du i ditt liv leva och agera utifrån kärlek? Hur kan du i ditt liv bidra till kunskap istället för att göda okunskap? Vi kan göra skillnad. Vi gör skillnad.

Kram, Åsa