Trygghet

Ju mer jag lär mig om kroppen, desto mer förstår jag att det mesta kokar ner till trygghet; din förmåga att få din egen kropp att känna sig trygg. Det har att göra med nervsystemet och hur den reglerar hur och var din kropp kan och får röra sig. Om du önskar bli mer balanserad, mentalt eller rent fysiskt i form av styrka eller rörlighet, så behöver du göra kroppen trygg innan den kommer låta dig förändra det du är och har. Ditt liv du har levt hittills har lärt ditt nervsystem att en viss portion spänning behövs, i för dig specifika muskler, för att du ska känna dig trygg. Om du vill förändra denna spänning, kanske slappna av mer, eller lättare kunna koppla på andra muskler, så behöver du övertyga nervsystemet om att läget är lugnt, det är ok, du kommer inte gå sönder eller känna smärta om den släpper lite på kontrollen och spänningen.

Idag är många av oss överstimulerade rent nervsystemmässigt. Vi omges av intryck; syn, hörsel, känsel, dofter mm. Ofta har vi bråttom. Mycket är viktigt. Tänk dig en nervös travhäst som sprätter och hoppar för minsta lilla. Vi är precis likadana! Men, ditt sprättande och hoppande kanske tar uttryck i huvudvärk, ont i ryggen, försämrat minne, dåligt humör, dålig sömn etc. Skulle vi lyckas hjälpa nervsystemet lugna ner sig och inte reagera på allt som kommer vår väg, så skulle vi bättre kunna hushålla på vår energi och rikta våra kroppsliga och mentala svar mer korrekt på det som faktiskt behöver reageras på.

Vad händer med kroppen i stress? Jo, vi får tunnelseende. Vi avgränsar vår kontakt med det runt omkring förutom totalt fokus framåt på det som för stunden är viktigt. Vilket i vår historia kanske var ett rovdjur men idag mer består av omöjliga deadlines och att-göra-listor. Så dina intryck smalnar av, du får svårare att ha bredd och perspektiv på det som finns runt dig. Din stress gör det svårare för kroppen att orientera sig. Din kropps reaktioner skapar i sig stress. Och så har vi en ond cirkel.

Med några få enkla verktyg kan du hjälpa dig själv att inte överreagera på din vardag, och att lättare kunna navigera mellan alla intryck du utsätts för. Att bo i en stad är inte enkelt. Vi har gator med höga hus runt om kring, vi ser ingen horisont, vilket gör att vår närmiljö skapar tunnelseende. Lägg till en ljudmiljö med höga ljud nära vilket gör det nästa omöjligt att uppmärksamma ljud långt bort. Även din hörsel hamnar i ett smalt, nära spektra, bara av din miljö! Försök att urskilja dofter? Det är nästan omöjligt, om man nu ens vill fokusera på dofter….

Min Rolfingutbildning har gett mig annorlunda (jämfört med vad jag hade innan) verktyg till hur man kan stötta kroppen i att just känna sig trygg.  Det kan verka till synes enkelt. Hjälp din kropp förstå var den är. Inte som en fysisk adress – ”hej kroppen, vi befinner oss på Odenplan i Stockholm” – utan mer i form vad som är runt dig. Vad är under dina fötter?  Hur är din kontakt neråt? Hur är din kontakt till rymden runt omkring dig? Din inre rörelse (andetaget), hur förändrar den din kontakt med det som är utanför dig? Kan din syn vara mjuk och bred? Kan hörseln vara öppen och bred även för ljud långt borta? Kan du tänka dig att du har luktsinne som en hund som sniffar efter dofter runt om kring för att bättre förstå sin närmiljö?

I morgon, när du går ut ur ditt hem för att ta dig till jobb, skola eller annat. Se till att du inte har för bråttom, stress är ju det vi vill komma ifrån. Ta en stund, utan samtal med någon annan, utan hörlurar i öronen, och bara leta efter vilket ljud du kan höra som är längst bort. Kanske hör du en bil som kör förbi? Ok. Finns det något annat ljud som kommer längre bort än så? Kanske hör du trafikbruset i bakgrunden. Bra. Vad finns det för ljud som är ännu längre bort? Och bara fortsätt leta? Enkelt knep för att göra dig lite lugnare, och lite bättre i form för att hantera din dag.

Vill du lära dig fler knep? Den 23/2 har jag en workshop ”Hållbar hälsa, hållbar yoga” som syftar till att sprida kunskap om just detta. Du är varmt välkommen att anmäla dig.
Kram, Åsa