Trygghet

Ju mer jag lär mig om kroppen, desto mer förstår jag att […]

The little boy logo

Rolfing Institutet har en logga som föreställer en liten pojke som visas […]

Love of oneself

Idag är alla hjärtans dag, en något importerad högtid om än vacker. […]

Att släppa taget

Det inledande steget på min Rolfing-resa är nu över; grundutbildningen är gjord […]

Lyssna på kroppen

Jag har hört mig själv säga, på många yogaklasser, att yoga är […]