Rolfing session 4 och 5 – att börja gå. På riktigt.

Session 4 och 5 är egentligen en enda behandling som dock är för lång för att hinnas med i ett stycke, så den är uppdelad i två. Tanken är att nu att öppna upp länken mellan nedre delen av kroppen med den övre, dvs koppla ihop benen med bålen. Under session 4 görs detta via bland […]